Spoznajte príbeh VILLA SANDY

Návrat dávnej slávy

Príbeh VILLA SANDY prepája osudy dvoch priľahlých Národných kultúrnych pamiatok – Mestského parku v Košiciach a skvostnej secesnej stavby známej v minulosti ako „Korčuliarsky pavilón“.

Ich spoločná cesta sa začala v roku 1909, kedy bol pavilón v parku postavený. V priebehu času prešli obe tieto vzácne prvky kultúrneho dedičstva mesta Košice obdobím slávy i následného úpadku. Vďaka skutočným lokálpatriotom sa však obe podarilo zachrániť, kompletne obnoviť a dnes sú tu v plnej kráse práve pre vás.