S úctou k životnému prostrediu

Pre budúce generácie

Starostlivosť o životné prostredie považujeme za prirodzenú súčasť našej existencie. Už od počiatku, pri samotnej výstavbe rezortu a výbere jeho technologickej infraštruktúry sme dbali na to, aby rešpektoval okolitú prírodu, prispel k ochrane a rozvoju životného prostredia ale tiež, aby citlivo zapadol do zelenej atmosféry parku. Rovnako dbáme na udržateľnosť aj v rámci každodennej prevádzky rezortu.

Prirodzene uplatňujeme najvyššie ekologické štandardy a vykonávame nadštandardné úsilie interným nastavením našej činnosti v oblasti energetickej efektívnosti či odpadovej politiky.

Pozrite si niektoré z našich environmentálnych opatrení.