Úspech nie je definovaný len ziskom

Naše princípy

Rezort VILLA SANDY má ambíciu stať sa lídrom v segmente hospitality v regióne svojho pôsobenia, so servisom na európskej úrovni. Vzhľadom na naše vysoké ciele kladieme sami na seba vysoké nároky.

Sme presvedčení, že úspech nie je definovaný len ziskom, ale najmä stopou, ktorú zanecháme v spoločnosti. Budujeme našu reputáciu na báze nadštandardnej starostlivosti o našich hostí, vysokej kvality vzťahov s nimi a tiež s našimi pracovníkmi či partnermi, ako i z našej neutíchajúcej vôle o pozitívny vplyv na okolité prostredie, lokálnu i globálnu komunitu a o skutočnú spoločenskú zodpovednosť.

K uskutočneniu tohto zámeru sú nevyhnutné jasné princípy, založené na našich presvedčeniach, ktoré sú definované našim Kódexom a implementované do praxe nadväzujúcimi internými normami Rezortu.